Identyfikacja wizualna

Zasady identyfikacji wizualnej firmy to ustalone wzorce dotyczące logo lub logotypu, znaków towarowych, czcionek oraz pozostałych elementów identyfikujących firmę. Opisują one bardzo szczegółowo budowę znaku, wymiary, kolorystykę, ułożenie na materiałach oraz różne wersje i odmiany. Przedstawiają jasno zasady zastosowania logotypu na konkretnych materiałach, nośnikach, obiekatach. Opisują także informacje jak nie wolno używać znaku/logotypu.


Zasady identyfikacji wizualnej zawarte są w formie księgi tradycyjnej jak i elektronicznej.
Oferujemy trzy rodzaje księgi identyfikacji: podstawową, standardową i pełną.

Pełna zawiera wszystkie informacje nt. logotypu oraz wzory od wizytówek po projekty szyldów, stanowisk targowych i handlowych, wyglądu samochodów, kolorystykę infrastruktury firmy, reklam prasowych, internetowych czy system komunikacji wizualnej wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Standardowa zawiera wszystkie informacje nt. znaku oraz wzory wizytówek, pism i akcydensów.
Podstawowa księga posiada w zasadzie wszystkie informacje nt. znaku firmy.

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!

Zobacz nasz profil na FB: