Referencje GaleoGrupa

Klient: Cukiernia Raszczyk

Treść:

Zaświadczam, że firma Galeogrupa Jacek Łuczka była wykonawcą strony internetowej naszej firmy. Wszelkie prace przeprowadzone na rzecz powierzonego projektu były wykonywane systematycznie i dokładnie. Jakość i terminowość wykonywanych prac była w 100% zgodna z zawartą przez nas umową.
Współpracę z firmą GaleoGrupa Jacek Łuczka oceniam jako pomyślną i satysfakcjonującą. Prace zostały wykonane fachowo i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Odbiór gotowego projektu nastąpił w umówionym terminie i bez żadnych defektów. Mogę z pełną odpowiedzialnością udzielić rekomendacji firmie Galeo Grupa.