Portfolio › Catering Faltom

Tel: 609 607 151

Catering Faltom

Catering Faltom Projekt strony obiektu oferującego profesjonalny catering dla firm / instytucji i osób prywatnych z okolic Trójmiasta (Gdań„sk, Gdynia, Sopot). Prezentacja peł‚nej oferty cateringowej, oferowanych usł‚ug, sprzę™tu, itp.

Stworzenie projektu strony i wdrożenie systemu zarzą…dzania treścią Metax CMS.


Technologie:

technologia PHP xHTML system CMS z bazą SQL style css skrypty js


Zobacz on-line »

« »

na górę strony