Projekt witryny internetowej

Lexnova Nieruchomości

Lexnova Nieruchomości
Odnowienie strony internetowej dla biura nieruchomości

Projekt polegał na unowocześnieniu istniejącej strony internetowej i dostosowaniu jej do dzisiejszych technologii. Zastosowaną w pełni respoinsywność i nowoczesne skrypty java.


Zobacz on-line »